Sollicitatietips

Uw sollicitatie is de eerste stap in ons bedrijf. Maak ons nieuwsgierig! Bij uw sollicitatiedossiers horen de individuele brief, het curriculum vitae, getuigschriften evenals bewijzen. Let op volledigheid en compleetheid.

Tot de volledige sollicitatiedossiers behoren:

  • Begeleiden schrijven
  • laatste schooldiploma bij schoolverlaters en sollicitanten met weinig werkervaring

Wij willen u erop wijzen dat onvolledige sollicitatiedossiers kunnen leiden tot een vertraging van de sollicitatieprocedure omdat er geen controle door de vakafdelingen kan plaatsvinden. Gegevens die niet alsnog worden ingeleverd, leiden tot een beëindiging van de procedure met als gevolg een afzegging van onze kant. Hoe gaat het dan verder?

U heeft bij ons gesolliciteerd en wij willen u graag leren kennen. 2-3 dagen na het persoonlijke gesprek bellen wij u dan op en geven u feedback. Na uw toezegging, beantwoorden wij in voorkomend geval nog mogelijke vragen over uw arbeidsovereenkomst en dan heet het: Welkom bij Voorbeeld AG